Nederlanders ontwikkelen zichzelf, maar nog niet van harte. - Welkom bij Ter Haak
348960
post-template-default,single,single-post,postid-348960,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Volgens het CBS volgde zo’n 54% van de beroepsbevolking in NL in 2016 een cursus, training of opleiding. Na Zwitserland voeren we hiermee het Europese lijstje aan .

Mooi, zou je zeggen, maar laten we eens dieper kijken. Waarom volgen die medewerkers eigenlijk hun training, opleiding of cursus?

Ook dat hebben ze gevraagd bij het CBS: 82% geeft aan te verwachten door de leerinvestering beter te worden in hun werk. Da’s een mooie reden, goed bezig.
Echter, dezelfde ondervraagden mochten gelukkig meerdere antwoorden geven; de helft (50%) gaf ‘verplichting’ op als reden. Licenties, druk van de werkgever. Dat soort dingen.

Er zijn dus best veel ‘professionals’ die wel verwachten door scholing een betere vakman-of vrouw te worden, maar vooral naar opleidingen gaan omdat het ‘moet’.

Dit betekent dat onder andere dat:

1. Dit deel maar voor een deel intrinsiek gemotiveerd is om verder te leren en ontwikkelen in zijn of haar vakgebied.

2. Het aantrekkelijker is om ‘gewoon’ je werk te doen, dan die tijd aan leren en ontwikkelen te besteden.

Het is in lijn met wat Ter Haak in de praktijk waarneemt: het is voor veel leidinggevenden en medewerkers moeilijk om samen een effectief leerproces te organiseren binnen het werk. Het blijven leren ècht belangrijk te maken voor beiden.

Een effectief en open gesprek over leren en ontwikkeling tussen leidinggevende en medewerker is lastig door de aanwezigheid van hiërarchie (afhankelijkheid) en werkdruk (gebrek aan tijd). Laat staan het waar te maken. Er zijn nog steeds veel medewerkers die geen duidelijk ontwikkelplan voor zichzelf hebben. Of er is wel iets van een plan, maar geen gevolg.
Hierbij geldt: hoe lager opgeleid, hoe minder plan er aanwezig is en hoe minder tijd er wordt besteed aan scholing.

Ook herkenbaar is de houding tegenover scholing. Trainingen en cursussen worden geassocieerd met school en (de herinnering aan) het bijbehorende schoolse leersysteem. Lager opgeleiden zijn vaak minder enthousiast over school/scholing en staan dus minder te trappelen bij cursussen en trainingen. Dat leren leuk kan zijn moet je namelijk eerst ervaren voordat je het gelooft.

Het goede nieuws is dat we weten wat er moet gebeuren als je het anders wilt:

Wanneer je niet intrinsiek gemotiveerd bent voor een vak gerelateerde training of cursus, of dat signaleert bij een medewerker. Dan is er iets mis met de situatie op je werk, de motivatie voor je werk of de aangeboden cursus/training. Erken dat en besef dat niets doen een keuze voor een neerwaartse spiraal inhoudt.

Wat je wel moet doen is zorgen voor een goed gesprek over ontwikkeling met een professional. Wellicht iemand van HR, of extern. Uitkomst van dit gesprek moet zijn een ontwikkelbehoefte en een duidelijke ontwikkelvraag van de medewerker. En wees niet bang; onze ervaring is dat na een goede dialoog meestal blijkt dat de ontwikkelvraag van de medewerker meer in lijn ligt met het belang van de organisatie en leidinggevende dan eerder misschien wel werd verwacht.

Organiseer vervolgens samen op basis van de uitkomsten een goed ontwikkelproces met voldoende vrije ruimte en structuur voor de medewerker en betrek de leidinggevende hierin!

Op die manier zorg je ervoor dat het leren leuk kan zijn en het gewenste resultaat oplevert.

Het vraagt tijd en aandacht en levert vervolgens bakken met winst op.

Peter ter Haak

AUTHOR: Peter ter Haak
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Dankjewel voor je keuze!
Circa 15% van de mensen kiest voor deze dolfijn

 

We geven hiermee aan dat we de structuur, instructie en uitdaging waarover dolfijn B nodig hebben om effectief te kunnen leren.

 

Daarnaast hebben we ook de vrije ruimte van dolfijn A nodig om effectief en met plezier te kunnen leren.

 

Effectief kunnen leren vraagt dus om de juiste middelen en soms om kaders, maar ook om voldoende vrije ruimte.

 

Veel organisaties hebben wel de intentie deze vrije ruimte te bieden, maar dit blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk omdat het ten koste lijkt te gaan van zaken als duidelijkheid, zekerheid en controle op performance…

 

Ga maar eens na: welke voorkeur heb jij als je de vraag als leidinggevende beantwoordt? Welke dolfijn wil jij dan dat jouw medewerker of collega is, als het om leren gaat?

 

Jouw antwoorden geven enig inzicht over hoe jij je eigen leerproces het liefst vorm geeft, maar ook over de neiging tot instrueren, doceren en controleren wanneer je in de rol van leidinggevende zit.

 

Wat is de optimale mix voor jou?

 

Tip: begin een gesprek met je medewerker of leidinggevende over dit onderwerp. Leuk als je deze metafoor gebruikt en toelicht hoe de door jouw gewenste vrije ruimte eruitziet. Kijk eens of je er afspraken over kunt maken.

 

Wij horen graag wat het heeft opgeleverd!

 

Dankjewel voor je keuze!
Ruim 85% van de mensen kiest voor deze dolfijn

 

We geven hiermee aan dat we de vrije ruimte van dolfijn A nodig hebben om effectief en met plezier te kunnen leren.

 

Daarnaast willen we meestal ook wat van de structuur, instructie en uitdaging die dolfijn B krijgt.

 

Effectief kunnen leren vraagt dus om de juiste middelen en om kaders, maar ook om voldoende vrije ruimte.

 

Veel organisaties hebben wel de intentie deze vrije ruimte te bieden, maar dit blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk omdat het ten koste lijkt te gaan van zaken als duidelijkheid, zekerheid en controle op performance…

 

Ga maar eens na: welke voorkeur heb jij als je de vraag als leidinggevende beantwoordt? Welke dolfijn wil jij dan dat jouw medewerker of collega is, als het om leren gaat?

 

Jouw antwoorden geven enig inzicht over hoe jij je eigen leerproces het liefst vorm geeft, maar ook over de neiging tot instrueren, doceren en controleren wanneer je in de rol van leidinggevende zit.

 

Wat is de optimale mix voor jou?

 

Tip: begin een gesprek met je medewerker of leidinggevende over dit onderwerp. Leuk als je deze metafoor gebruikt en toelicht hoe de door jouw gewenste vrije ruimte eruitziet. Kijk eens of je er afspraken over kunt maken.

 

Wij horen graag wat het heeft opgeleverd!