Corrigeren van leiders hard nodig - Welkom bij Ter Haak
348876
post-template-default,single,single-post,postid-348876,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Corrigeren van leiders is hard nodig

Bazen dienen te weten hoe het hoort en wanneer ze dat vergeten (te tonen) dienen ze gecorrigeerd te worden door de organisatie waarvoor ze werken.

Dit gebeurt veel te weinig.

Stel dat werknemers van multinationals zelf hun leiders mochten kiezen, welk van de volgende twee types zou dan de voorkeur krijgen?

 

  1. Zij die het leiden van een groot concern zien als een voorrecht. Het brengt voldoening en respect indien het op een juiste en correcte wijze gedaan wordt.
  2. Zij die het leiden van een groot concern zien als enorme verantwoordelijkheid die gecompenseerd dient te worden door een eveneens enorme vergoeding. Het brengt veel geld op, indien de juiste afspraken zijn gemaakt.

 

Veel grote organisaties zitten opgescheept met het type uit categorie twee. Wakker worden dus, beste werknemer! Je bent verenigd in managementteams, ondernemingsraden, vakbonden, personeelsclubs enzovoort! Het is jullie verantwoordelijkheid de baas te corrigeren. Doe dat dan ook!

Een ondernemingsraad bijvoorbeeld zou moeten beseffen hoe belangrijk het is een baas te hebben die het goede voorbeeld geeft. Als je zo’n baas niet hebt, moet je hem corrigeren en desnoods wegsturen. Die macht heb je en die macht moet je gebruiken. Zo niet, dan doe je het niet goed en ben je de belangrijke plek in de raad niet waard.

Of ligt de bal bij vakbonden? Zij lijken soms vergeten te zijn over welke zaken zij zich druk dienen te maken, getuige de immer niet-creatieve acties om financiële doelen op korte termijn te bereiken. Met weinig effect op het leiderschap en de lange termijn als je het mij vraagt.

Tot op heden bediscussieert Nederland verontwaardigd de “exorbitante” salarissen en het gedrag van de grote jongens. Al dit rumoer heeft geleid tot een echte commissie (Tabaksblad), die een paar vanzelfsprekendheden rondom bestuurlijk gedrag op papier zette. En, o ja, er bestaat zoiets als een Balkenendenorm.

In de praktijk haalt men echter zijn schouders op, of legt het probleem neer bij de politiek of de buurman, want het kiezen van een goede leider is bepaald niet eenvoudig en vergt een behoorlijkje dosis wijsheid.

Mijn eerste hoop is dat we steeds beter in staat zijn leiders met klasse en karakter te herkennen. Zij die de consequenties die horen bij principiële besluiten ook op zichzelf toepassen.

Mijn tweede hoop is dat medewerkers steeds meer moed en durf tonen als ze deze eigenschappen missen bij hun leider. Maak wat meer herrie en stel duidelijke consequenties! Het is belangrijk genoeg.

Bent u het grondig met mij (on)eens? Laat me weten waarom en maak me wijzer. Dankies daarvoor!

Peter ter Haak

AUTHOR: invato
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Dankjewel voor je keuze!
Circa 15% van de mensen kiest voor deze dolfijn

 

We geven hiermee aan dat we de structuur, instructie en uitdaging waarover dolfijn B nodig hebben om effectief te kunnen leren.

 

Daarnaast hebben we ook de vrije ruimte van dolfijn A nodig om effectief en met plezier te kunnen leren.

 

Effectief kunnen leren vraagt dus om de juiste middelen en soms om kaders, maar ook om voldoende vrije ruimte.

 

Veel organisaties hebben wel de intentie deze vrije ruimte te bieden, maar dit blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk omdat het ten koste lijkt te gaan van zaken als duidelijkheid, zekerheid en controle op performance…

 

Ga maar eens na: welke voorkeur heb jij als je de vraag als leidinggevende beantwoordt? Welke dolfijn wil jij dan dat jouw medewerker of collega is, als het om leren gaat?

 

Jouw antwoorden geven enig inzicht over hoe jij je eigen leerproces het liefst vorm geeft, maar ook over de neiging tot instrueren, doceren en controleren wanneer je in de rol van leidinggevende zit.

 

Wat is de optimale mix voor jou?

 

Tip: begin een gesprek met je medewerker of leidinggevende over dit onderwerp. Leuk als je deze metafoor gebruikt en toelicht hoe de door jouw gewenste vrije ruimte eruitziet. Kijk eens of je er afspraken over kunt maken.

 

Wij horen graag wat het heeft opgeleverd!

 

Dankjewel voor je keuze!
Ruim 85% van de mensen kiest voor deze dolfijn

 

We geven hiermee aan dat we de vrije ruimte van dolfijn A nodig hebben om effectief en met plezier te kunnen leren.

 

Daarnaast willen we meestal ook wat van de structuur, instructie en uitdaging die dolfijn B krijgt.

 

Effectief kunnen leren vraagt dus om de juiste middelen en om kaders, maar ook om voldoende vrije ruimte.

 

Veel organisaties hebben wel de intentie deze vrije ruimte te bieden, maar dit blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk omdat het ten koste lijkt te gaan van zaken als duidelijkheid, zekerheid en controle op performance…

 

Ga maar eens na: welke voorkeur heb jij als je de vraag als leidinggevende beantwoordt? Welke dolfijn wil jij dan dat jouw medewerker of collega is, als het om leren gaat?

 

Jouw antwoorden geven enig inzicht over hoe jij je eigen leerproces het liefst vorm geeft, maar ook over de neiging tot instrueren, doceren en controleren wanneer je in de rol van leidinggevende zit.

 

Wat is de optimale mix voor jou?

 

Tip: begin een gesprek met je medewerker of leidinggevende over dit onderwerp. Leuk als je deze metafoor gebruikt en toelicht hoe de door jouw gewenste vrije ruimte eruitziet. Kijk eens of je er afspraken over kunt maken.

 

Wij horen graag wat het heeft opgeleverd!